Primerjaj izbrane različice

Prikaže se vam razlika med izbrano in trenutno različico te strani.

slovenjenje:pojmovnik 2014/08/02 18:31 slovenjenje:pojmovnik 2016/09/27 20:37 trenutna
Vrstica 38: Vrstica 38:
| administrator | skrbnik  | --- | | administrator | skrbnik  | --- |
| advanced (user, options) | napredne (možnosti), izkušen (uporabnik) | --- | | advanced (user, options) | napredne (možnosti), izkušen (uporabnik) | --- |
 +| Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) | napredni vmesnik za nastavitve in porabo (ACPI) | --- |
| aggregator (media) | združevalnik (predstavnih vsebin) | --- | | aggregator (media) | združevalnik (predstavnih vsebin) | --- |
| alert | opozorilo | --- | | alert | opozorilo | --- |
Vrstica 63: Vrstica 64:
| arbitrary | poljubno | --- | | arbitrary | poljubno | --- |
| archiver | pakirnik | --- | | archiver | pakirnik | --- |
-| area (data) | (podatkovno) vrsta (A1-I10), obseg | --- |+| area (data) | (podatkovno) vrsta (A1-I10), obseg, območje (poštni naslovi) | --- |
| argument | argument | --- | | argument | argument | --- |
| arrange | razporedi | --- | | arrange | razporedi | --- |
Vrstica 148: Vrstica 149:
| byline | vrstica zaslug | --- | | byline | vrstica zaslug | --- |
| bypass (computer) | obhod (obiti) | --- | | bypass (computer) | obhod (obiti) | --- |
 +| byte | bajt | --- |
| cache | predpomnilnik | --- | | cache | predpomnilnik | --- |
| calibration | umerjanje | --- | | calibration | umerjanje | --- |
Vrstica 343: Vrstica 345:
| downgrade | podgradi (nasprotno od nadgradi) | --- | | downgrade | podgradi (nasprotno od nadgradi) | --- |
| download | prejmi / prejemanje (ne 'prenašanje') | --- | | download | prejmi / prejemanje (ne 'prenašanje') | --- |
 +| downloader | prejemalnik | --- |
| downstream - | odvisni projekti, (dolrazvojno) | --- | | downstream - | odvisni projekti, (dolrazvojno) | --- |
| downtime | čas nedelovanja | --- | | downtime | čas nedelovanja | --- |
Vrstica 510: Vrstica 513:
| hotkey | hitra tipka  | --- | | hotkey | hitra tipka  | --- |
| hot plugging | hitro priklapljanje | --- | | hot plugging | hitro priklapljanje | --- |
 +| hotspot | vroča vstopna točka | Wi-Fi |
| hover | prehod nad (on hover – ob prehodu) | --- | | hover | prehod nad (on hover – ob prehodu) | --- |
| HOWTO | podrobni vodnik | --- | | HOWTO | podrobni vodnik | --- |
Vrstica 539: Vrstica 543:
| input field | vnosno polje | --- | | input field | vnosno polje | --- |
| input | vnos (človek) / vhod (podatki) | --- | | input | vnos (človek) / vhod (podatki) | --- |
 +| input source | vhodni vir | --- |
| insertion text | vstavek besedila | --- | | insertion text | vstavek besedila | --- |
| inspector | nadzornik | --- | | inspector | nadzornik | --- |
Vrstica 624: Vrstica 629:
| logging | beleženje (dnevnika) | --- | | logging | beleženje (dnevnika) | --- |
| login | prijava | --- | | login | prijava | --- |
 +| logo | logo, znak (organizacije) | --- |
 +| logotip | logotip, besedni znak (organizacije) | --- |
| loop(back) (device, interface) | (zaprto)zančna (naprava, vmesnik) | --- | | loop(back) (device, interface) | (zaprto)zančna (naprava, vmesnik) | --- |
| loop | zanka | --- | | loop | zanka | --- |
Vrstica 773: Vrstica 780:
| partition | razdelek | --- | | partition | razdelek | --- |
| partnership | družabništvo | --- | | partnership | družabništvo | --- |
-| passphrase | šifrirno reklo, fraza | --- |+| passphrase | šifrirno geslo, reklo, fraza | --- |
| password | geslo | --- | | password | geslo | --- |
| patch | popravek  | --- | | patch | popravek  | --- |
Vrstica 932: Vrstica 939:
| revoke | prekliči | --- | | revoke | prekliči | --- |
| rip | zajem (zvoka, z nosilca ...) | --- | | rip | zajem (zvoka, z nosilca ...) | --- |
 +| Rich Text | oblikovano besedilo | --- |
| roadmap | (razvojni) načrt | --- | | roadmap | (razvojni) načrt | --- |
| roaming (pri omrežju) | gostujoče, gostovanje (v omrežju) | --- | | roaming (pri omrežju) | gostujoče, gostovanje (v omrežju) | --- |
 
slovenjenje/pojmovnik.txt · Zadnjič spremenil/a: 2016/09/27 20:37 mateju