Predlogi za pojmovnik

Če želite dodati predlog, na dnu levo kliknite na „Uredi to stran“. Če ne dodajate nove besede, ampak predlagate popravek besede, ki je že v pojmovniku, v stolpec opomba napišite Popravek.

Predlogi in njihova stanja se posodabljajo približno 2x mesečno. Ko je prevod predloga sprejet, je objavljen v pojmovniku in se iz te preglednice izbriše.

angleško predlog opomba
contributor prispevkar
colorimeter barvomer (ne kolorimeter) naprava za merjenje intenzivnost barv (SSKJ)
region regija (? za poštne naslove) te naslove je treba nekako poenotit

Trikotniki, ki označujejo poenoten izraz, bi se lahko odstranili, so po mojem mnenju odveč. Dobro bi bilo tudi, da se poenoti tudi sporočanja napak, recimo „Ni mogoče obdelati X.“ ali „Datoteke X ni mogoče obdelati.“

 
slovenjenje/pojmovnik_predlogi.txt · Zadnjič spremenil/a: 2016/09/27 20:37 mateju