Primerjaj izbrane različice

Prikaže se vam razlika med izbrano in trenutno različico te strani.

slovenjenje:pojmovnik_predlogi 2014/08/26 12:05 slovenjenje:pojmovnik_predlogi 2016/09/27 20:37 trenutna
Vrstica 5: Vrstica 5:
^ angleško ^ predlog ^ opomba ^ ^ angleško ^ predlog ^ opomba ^
-| hotspot | vroča vstopna točka | Wi-Fi | 
-| passphrase | šifrirna fraza in ne reklo | Popravek (Matija said so :p)| 
-| expiry age | čas zastaranja | | 
-| byte | bajt | | 
-| Rich Text | bogato besedilo | | 
| contributor | prispevkar | | | contributor | prispevkar | |
-| regular expression | regularni izraz | Popravek | 
-| logo | znak | slika | 
-| logotip | besedni znak | | 
-| input source | vhodni vir | ne vir vnosa | 
-| downloader | prejemalnik | | 
| colorimeter | barvomer (ne kolorimeter) | naprava za merjenje intenzivnost barv (SSKJ) | | colorimeter | barvomer (ne kolorimeter) | naprava za merjenje intenzivnost barv (SSKJ) |
-| Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) | napredni vmesnik za nastavitve in porabo (ACPI) | | 
-| area | območje (za poštne naslove) | tako pravi tudi Pošta Slovenije | 
| region | regija (? za poštne naslove) | te naslove je treba nekako poenotit | | region | regija (? za poštne naslove) | te naslove je treba nekako poenotit |
Trikotniki, ki označujejo poenoten izraz, bi se lahko odstranili, so po mojem mnenju odveč. Dobro bi bilo tudi, da se poenoti tudi sporočanja napak, recimo "Ni mogoče obdelati X." ali "Datoteke X ni mogoče obdelati." Trikotniki, ki označujejo poenoten izraz, bi se lahko odstranili, so po mojem mnenju odveč. Dobro bi bilo tudi, da se poenoti tudi sporočanja napak, recimo "Ni mogoče obdelati X." ali "Datoteke X ni mogoče obdelati."
 
slovenjenje/pojmovnik_predlogi.txt · Zadnjič spremenil/a: 2016/09/27 20:37 mateju