Predlog slovenjenja tipk na tipkovnici

Pri slovenjenju tipk sledimo preprostim priporočilom.

Tipk, ki so na tipkovnici poimenovane z angleškimi izrazi, ne slovenimo. V to kategorijo sodijo: <Ctrl>, <Alt>, <Alt-Gr>, <Caps Lock>, <Insert>, <Delete>, <Home>, <End>, <Page Up>, <Page Down>, <Pause>, <Esc>, <F1>, … <F12>. Prav tako ne slovenimo drugih tipk z imeni.

Tipke, na katerih ni besedila in jih tudi na starejših tipkovnicah sicer ni, slovenimo. V to kategorijo sodijo: puščica levo (ang. left arrow), puščica desno (ang. right arrow), puščica gor (ang up arrow), puščica dol (ang. down arrow), preslednica (ang. space), lojtra, dolar, evro, poševnica (ang. slash), oklepaj, zaklepaj, vprašaj, klicaj, manjše, večje, itd.

Tipke, na katerih ni besedila, vendar so bila besedila v angleščini na starejših tipkovnicah, obravnavamo po predlogah. Starejše tipkovnice so vsebovale napise, na novejših pa ti izginjajo. Zamenjujejo jih simboli. Predstavniki teh tipk so: <Tab>, <Shift>, <Backspace> in <Enter>.

a) Oznake pogostih tipk ohranimo: <Tab>, <Shift>, <Backspace> in <Enter>.

b) slovenimo (vprašanje kako): <Tab> Predelčnica, Tabulator, Tabulatorska tipka <Shift> Dvigalka, Prenesi <Enter> Vnašalka, Vnosna tipka <Backspace> Vračalka

Programom v okolju UNIX ne zamenjujemo in ne slovenimo tipk. Nekateri programi, predvsem tisti, ki prihajajo iz Unix okolja, kot sta Vim in Emacs zapisujemo tipke drugače, kot je navada v večini programov. Na primer tipko <Ctrl>+A zapišemo kot C-A. Ker so to programi za napredne uporabnike in ker je to standard v Unix okoljih že desetletja, teh tipk ne prevajamo in jih tudi ne pretvarjamo v <Ctrl>+A.

Debata na poštnem seznamu: http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-slo/2010-December/thread.html

Kljub vsemu pa moramo vedeti, da imajo tipke tudi slovenska imena. Kadar navajamo tipko za dejanje, vpišemo slovenski prevod. Najpogostejši primer je uporaba v navodilih: Pritisni tipko Enter. Ustrezneje je napisati Pritisni vnosno tipko.

 
slovenjenje/predlog_slovenjenja_tipk.txt · Zadnjič spremenil/a: 2013/06/13 11:40 mateju